Indien uw woning of bedrijfspand door waterschade, brandschade of inbraakschade is getroffen is het mogelijk hier een taxatie rapport voor te laten opmaken en uw schade vakkundig te laten herstellen. Bij  het opmaken van een taxatierapport worden calculatie en inventarisatie kosten berekend. Deze worden gesteld op 10% van het geoffreerde bedrag met een minimum van €125,00 exclusief BTW per schade geval. Indien akkoord wordt gegeven voor de uitvoering van de herstel werkzaamheden worden deze kosten verrekend. In de meeste gevallen dekt uw verzekering de geleden  schade.